Opublikowano: 08 wrzesień 2017

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.

OGŁASZA PRZETARG NA:

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”

Zamówienie współfinansowane przez INTERREG Baltic Sea Region Programme w ramach projektu: Marelitt Baltic - ograniczanie wpływu odpadów morskich w postaci zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie akcji w morzu polegających na poszukiwaniu, dokumentacji i wyławianiu zagubionych narzędzi połowowych z polskiej strefy Morza Bałtyckiego na wysokości województwa zachodniopomorskiego w ramach projektu Marelitt Baltic realizowanego w oparciu o program INTERREG Baltic Sea Region.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:
LINK

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 25 września 2017 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. znajdującym się w Kołobrzegu, przy ul. Węgorzowej 8 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Węgorzowa 8, 78-100 Kołobrzeg (liczy się data doręczenia przesyłki do Zamawiającego)..

Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie warunków przetargu oraz przedmiotu zamówienia można uzyskać u pracownika Spółki Łukasza Kowalika w siedzibie Kołobrzeskiej Grupy Producentów Ryb sp. z o.o. lub poprzez adresy e-mail:
biuro@kgpr.pl lukasz.kowalik@kgpr.pl

Wyniki przetargu:

LINK

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o. jest jedną z najstarszych uznanych organizacji producentów ryb w Polsce. Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 września 2005 roku Grupa została wpisana do rejestru uznanych organizacji producentów ryb pod numerem 5/RPU5/2005. Od 2007 roku Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb posiada weterynaryjny numer identyfikacyjny 32085701.
Od tego roku zajmujemy się produkcją i obrotem rybami w postaci świeżej i mrożonej. Współpracujemy stale z kilkudziesięcioma polskimi armatorami, odbierając rybę z ponad 30 kutrów oraz kilkunastu łodzi rybackich. Zarządzamy czterema centrami pierwszej sprzedaży ryb, nowoczesną fabryką lodu, chłodnią składową i zakładem zamrażania ryb, zakładem wstępnej obróbki ryb, instalacją pilosilorybu oraz specjalistycznymi środkami transportu.
Dzięki temu posiadamy bardzo dobre warunki do wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury wyprodukowanych zarówno przez współpracujących rybaków jak i podmioty zewnętrzne. KGPR wdrożyła system pełnej identyfikowalności produktów wprowadzanych poprzez Organizację na rynek, jest też jednym z autorów i sygnatariuszem Kodeksu Dobrego Rybołówstwa. Oferowane przez nas ryby bałtyckie (przede wszystkim śledź, szprot, stornia i dorsz) dostarczamy w postaci świeżej lub mrożonej (w blokach lub IQF).
Na życzenie odbiorcy jesteśmy w stanie przygotować indywidualne, obrandowane opakowanie (zgodnie z założeniem kompleksowej obsługi "od producenta do konsumenta"). Oferujemy także możliwość dostarczenia ryby świeżej pakowanej w modyfikowanej atmosferze (MAP - modified atmosphere packaging) w tackach.

Szeroki zakres działalności

4 Lokalne Centra
Pierwszej Sprzedaży Ryb

Oferujemy:
sprzedaż hurtową i detaliczną ryb świeżych
sprzedaż lodu łuskowego
sortowanie i klasyfikowanie ryb
usługi rozładunkowo-przeładunkowe

Chłodnia Kołobrzeg

Produkcja lodu łuskowego na poziomie 60 ton/dobę. Zamrażarki płytowe o wydajności łącznej ok 40t/dobę oraz tunel zamrażalniczy IQF o wydajności 1,5t/h. Chłodnia składowa o pojemności ok. 2000 ton ryb składowanych w systemie wysokiego składowania Radioshuttle w mroźni. Instalacja silorybów o pojemności 1000m³

Zakład Wstępnej
Obróbki Ryb

Wykonujemy wstępną obróbkę ryb, w tym: oczyszczanie, odgławianie, patroszenie, trymowanie, filetowanie. Na życzenie klienta przygotowujemy produkt do sprzedaży (pakowanie) oraz dalszej obróbki.

Dane kontatkowe

Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb Sp. z o.o.

ul. Węgorzowa 8
78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 20
e-mail: biuro@kgpr.pl

Zakład Obróbki Wstępnej Ryb

ul. Stoczniowa 2
78-100 Kołobrzeg

tel. 505-977-242
e-mail: marcin.pietraszko@kgpr.pl

Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb
w Dziwnowie

Osiedle Rybackie 16k
72-420 Dziwnów

tel.601-564-765
e-mail: dziwnow@kgpr.pl

Dział handlowy

ul. Węgorzowa 8
78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 31
e-mail: handel@kgpr.pl

Księgowość

ul. Węgorzowa 8
78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 28
e-mail: ksiegowosc@kgpr.pl

Chłodnia Kołobrzeg

ul. Węgorzowa 8
78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 29
e-mail: magazyn@kgpr.pl

Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb
w Kołobrzegu

ul. Bałtycka (boczna) 36
78-100 Kołobrzeg

tel. 503 852 207
e-mail: lcpsr@kgpr.pl

Lokalne Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb
w Darłowie

ul. Kotwiczna Molo 36
76-153 Darłowo

 
e-mail: darlowo@kgpr.pl

Dział techniczny

ul. Węgorzowa 8
78-100 Kołobrzeg

tel. (94) 35 164 90 wew. 33
e-mail: marcin.chudyk@kgpr.pl

Sprzedaż lodu

 
 

tel. 601 790 495
lub (94) 35 164 90 wew. 39